La importància de conèixer els costos d’explotació en fase de projecte

Cuatro rascacielos

La importància de conèixer els costos d’explotació en fase de projecte

Durant la construcció d’un edifici o bé una reforma important, apareixen un gran nombre d’actors que es preocupen de garantir la qualitat, complir els terminis de les obres i controlar el pressupost. La meva experiència és que tot i això, moltes vegades, la pregunta – quins costos d’explotació tindrà aquest edifici?-, es planteja molt poc abans de l’entrega de l’edifici a l’usuari final.

Tenint en compte que els costos d’explotació poden arribar a ser un 80% del cost total comparat amb el 20% que suposa la projecció, la construcció i la posada en marxa de l’edifici, és important dedicar un equip expert a l’anàlisi dels futurs costos d’explotació en la fase de disseny.

Certes solucions constructives o instal·lacions, presenten beneficis d’imatge al client, com per exemple un atri imponent o instal·lacions sofisticades i versàtils, però si no es pensa molt bé el procés posterior de conservació i manteniment, poden suposar costos elevats i recurrents, que en ocasions poden inclús arribar a ser inassolibles i suposar problemes greus en la viabilitat de l’ús de l’edifici.

Cal establir els objectius del client, presentar propostes que incloguin el càlcul del cost total (això és el cost del cicle de vida, que inclou el disseny, la construcció, la posada en marxa, l’explotació i la deconstrucció o reciclat) i pensar que els edificis, espais, instal·lacions i resta de components han de ser vius, igual que ho son les organitzacions, que evolucionen i canvien.

Finalment, cal indicar que aquest tipus d’estudis, necessiten d’equips multidisciplinaris, que incloguin personal expert, equips de disseny i usuaris finals.