SIMBIOE

Assessorament tècnic i organitzatiu en la construcció i gestió d’edificis.

El nostre profund know-how del sector, unit a una metodologia de treball basada en processos sistematitzats, ens permet oferir un servei d’un alt valor afegit.

La plataforma tecnològica Quionia IS®, un sistema de gestió propi desenvolupat por Simbioe, tradueix els objectius estratègics del client en resultats.

SERVEIS

Commissioning

Nous edificis

Reformes o canvi de sistemes

Facility Planning

Projectes i direcció d’obra

Projectes de serveis i espais

Licitació

Auditories

Due Diligence

Facility Management

Serveis, espais i utilities

Posada en marxa

Control i gestió

Due Diligence

CLIENTS

Edificis administratius
Edificio administrativo
Universitats
Universidad
Museus
Simbioe - Museos
Seus d’empreses
Plantes industrials
Planta industrial
Centres comercials
Centro comercial
Locals comercials
Vinacoteca
Centres sanitaris
Recién nacido

ASSET MANAGEMENT TEAM

Som un equip de professionals que unim el nostre treball i coneixements per a donar al client un servei integral en la gestió del seu patrimoni. Un sol interlocutor per a totes les fases de l’edifici.

Ens encarreguem de l’execució de totes les tasques tècniques (arquitectura, disseny d’interiors, enginyeria i assessorament econòmic, financer i legal), i us ajudem a contractar les empreses de serveis més adequades per a la vostra companyia.

Gestió basada en resultats:

  • Els vostres edificis estaran sempre al dia pel què fa a documentació.
  • Millora en la qualitat dels serveis del propi edifici i en els oferts als usuaris (interns i externs).
  • Major rendibilitat dels vostres actius mantenint el seu valor.
  • Optimització dels costos de manteniment, serveis i subministraments.
Entrada Oficines Simbioe
LLEGIR MÉS

Si la vostra companyia o organització disposa d’una cartera d’edificis que ha de gestionar, podem ajudar-vos a:

  • Assegurar que els edificis disposen de totes les legalitzacions i llicències preceptives.
  • Verificar que cada any es realitza el manteniment legal obligatori de tots els actius de cada edifici i que s’emeten els certificats, actes i informes corresponents.
  • Assegurar que el manteniment, els serveis i els subministraments contractats són els que s’ajusten millor a les necessitats de l’edifici i que el cost corresponent és un preu de mercat just i adequat.

Ens ocupem de redactar els documents per a sol·licitar ofertes, realitzar la licitació i proposar-vos les empreses més interessants segons els objectius estratègics de la vostra companyia o organització.

  • Controlar que les empreses de serveis el duen a termen segons els terminis que marca el contracte.
  • Definir, seguir, optimitzar i aplicar el pla d’inversions que definim conjuntament amb el client, garantint la rendibilitat, mantenint el valor de l’actiu i assegurant un conjunt  de serveis de qualitat.
  • Ajudar-vos a actualitzar i optimitzar els vostres espais.