Formació i coneixement

Formació i coneixement

La normativa actual i l’evolució en la gestió dels edificis pròpia d’una societat avançada, fa que cada vegada més edificis implantin eines d’assegurament i millora de la sostenibilitat. Entenem que la gestió d’un edifici ha de ser sostenible en els tres vectors següents: social, econòmic i mediambiental. Per tant cada vegada és més habitual que es disposi de certificació energètica, certificat de sostenibilitat, projecte de responsabilitat social corporativa, software de gestió de les instal·lacions i altres eines.

Cal tenir en compte que l’esforç tècnic i econòmic que suposa la implantació de totes aquestes eines de millora es justifica a través dels resultats obtinguts, no només econòmics, que han de contribuir d’alguna manera a l’assegurament de la sostenibilitat.

Massa sovint, trobem que el desconeixement dels processos, procediments, ús o programació de tots aquest conceptes i eines duen a un empitjorament del confort, ús o comportament energètic de l’edifici.

Per tant, per assegurar l’èxit en la implantació d’aquestes eines cal sense cap dubte involucrar els usuaris de l’edifici i el personal tècnic. És per tot això que cal definir un programa de formació i coneixement que ajudi a obtenir-ne el màxim profit. Proposem per tant el desenvolupar els punts següents:

Pla informatiu als usuaris dels edificis, on se’ls ajudi a entendre els beneficis, metodologies, recomanacions, paràmetres amb els que es treballa i resultats obtinguts.

Pla de formació als tècnics de manteniment en l’ús, programació, valors de paràmetres normals, objectius i conseqüències d’aplicar o no les metodologies implantades.

Finalment, cal lligar aquesta proposat amb la necessitat de vincular tots els agents i usuaris de l’edifici des de l’inici del procés, durant la seva definició i implantació i fins a la fase de millora continua. Això és fer un pla de gestió del canvi, que inclou informació, formació i per tant coneixement i enteniment.