International Schools Partnership Limited guardonada per IFMA pel projecte d’implantació de QUIONIA IS

International Schools Partnership Limited guardonada per IFMA pel projecte d’implantació de QUIONIA IS

International Schools Partnership Limited ha estat guanyadora del Premi de Best & Good Practice d’IFMA España pel projecte de gestió documental realitzat amb QuioniaInformationSystem, l’eina de gestió d’actius de Simbioe Facility Management SL. Enhorabona a Ignacio Lopez-Peña Sanchez i sobretot a Imma Navarro, qui va presentar el projecte i ha fet possible posar en valor tota la feina de l’equip del projecte que ha permès guanyar el premi. Simbioe Facility Management SL ha tingut el plaer de realitzar la consultoria per a la implantació de l’eina informàtica Quionia Information System que ha permès, com indicava Inma Navarro a la seva ponència, aconseguir:

  1. No només conèixer, si no assegurar a més el compliment de la normativa vigent referent a manteniment per als seus 11 edificis ubicats a diferents comunitats autònomes d’Espanya, cadascuna d’elles amb diferents normatives.
  2. Reduir el nombre de contracte de manteniment per als seus 11 centres a Espanya amb la reducció de costos que suposa en la gestió dels mateixos.
  3. En una primera fase, controlar els costos de manteniment preventiu i correctiu i en una segona fase optimitzar-los.
  4. Aportar valor i reconeixement a la professió del Facility Manager tant amb el personal intern de l’organització com amb els pares i alumnes.