Notícies

El año pasado pusimos en marcha un departamento dentro de la empresa especializado en la realización de infografías, comercialmente hemos creado la marca Simbioe Infografics. Las infografías, permiten representar de forma gráfica y de forma sorprendentemente realista el resultado final de un diseño antes de llevarlo a...

Hoy hemos asistido a la jornada que ha organizado Canal Innova, impulsado por Grupo Norte, de conocimiento y puesta en común de soluciones innovadoras. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante, bien organizada y en un marco inmejorable y muy alineado con el...

El pasado 8 de junio, Simbioe Participó como ponente en la conferencia ‘EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD’ organizada en Barcelona por IFMA. La conferencia de Simbioe trató sobre el Commissioning en la construcción de nuevos edificios. El commissioning es una herramienta de largo recorrido y alcance. Las 5...

Moltes vegades, els nostres clients ens pregunten com es pot saber si el manteniment que es du a terme és correcte i suficient, quins indicadors cal seguir per determinar si les tasques realitzades són les adequades o com es pot verificar si hi ha oportunitats...

La normativa actual i l’evolució en la gestió dels edificis pròpia d’una societat avançada, fa que cada vegada més edificis implantin eines d’assegurament i millora de la sostenibilitat. Entenem que la gestió d’un edifici ha de ser sostenible en els tres vectors següents: social, econòmic...

Durant la construcció d’un edifici o bé una reforma important, apareixen un gran nombre d’actors que es preocupen de garantir la qualitat, complir els terminis de les obres i controlar el pressupost. La meva experiència és que tot i això, moltes vegades, la pregunta - quins...

En els últims anys, la contractació dels serveis necessaris per l’explotació i ús d’un edifici, tal com el manteniment, la neteja, o la jardineria entre d’altres, ha evolucionat d’un model en el que es contractava més aviat mà d’obra, cap a la contractació de servei. El...

Simbioe Facility Management, organitza periòdicament jornades de formació per clients i empreses col·laboradores, en les que dona a conèixer les noves normatives en el àmbit de la gestió d’edificis i els serveis que l’empresa ofereix relacionats amb les mateixes. Els objectius de les jornades són per...